Google

ปูหญ้า

1. หลังจากปูหญ้าเสร็จแล้ว ให้รดน้ำวันละ 2 – 3 ครั้ง โดยสังเกตจากใบหญ้า หากเริ่มเหี่ยวหรือแห้งให้รดน้ำทันทีทำต่อเนื่องอย่างนี้ประมาณ 10 วัน หญ้าจะเริ่มหยั่งรากและเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ จากนั้นให้รดน้ำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
2. ควรตัดใบหญ้าที่ยาวให้สั้นลงทุกๆ 1 เดือน เพื่อความสวยงาม และเร่งการเจริญเติบโตด้วยการใส่ปุ๋ยสูตร 20 – 20 – 0 หรือ 46 – 0 – 0 แล้วรดน้ำให้ชุ่มทันทีเพื่อป้องกันการไหม้ของใบหญ้า
3. หากใบหญ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้ใส่ปุ๋ยสูตร 20 – 20 – 0 หรือ 46 – 0 – 0 แล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที เพื่อบำรุงต้นหญ้าให้กลับมาเขียวชอุ่มเช่นเดิม
4. หากมีวัชพืชขึ้นแซมบนพื้นหญ้าให้กำจัดโดยใช้มือดึงหรือใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคมแซะออก เพื่อรักษาพื้นหญ้าให้คงความสวยงามตลอดไป

Sorry, the comment form is closed at this time.