ขายหญ้านวลน้อย

Written on:January 19, 2016
Comments are closed

ราคาหญ้านวลน้อย หญ้าพาสพาลัม หญ้ามาเลเซีย หญ้าญี่ปุ่น หญ้าเบอร์มิวด้า ไร่หญ้าของเราตั้งอยู่ในเขตลำลูกกาแต่ก่อนจะปลูกหญ้าขายหญ้าราคาส่งให้กับผู้รับเหมาหรือพ่อค้าคนกลางมานานเกือบสิบปีจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าจึงได้คิดขายหญ้าให้กับลูกค้าโดยตรงจึงเปิดเว็บขายหญ้านวลน้อยขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการหญ้านวลน้อยราคาถูกโดยตรงจากไร่หญ้า

ราคาหญ้านวลน้อย

หญ้าที่นิยมปลูกมี 5 สายพันธุ์ คือ

หญ้านวลน้อย

หญ้านวลน้อยเป็นหญ้าที่ทนต่อภูมิอากาศบ้านเราดีที่สุด มีความอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างเหมือนหญ้าญี่ปุ่น หญ้านวลน้อยชอบแสงแดดจ้ดไม่ทนต่อสภาพร่มมากๆได้ ทนต่อการเหยียบย่ำได้ดีมาก เป็นหญ้าที่คนไทยนิยมปลูกกันมากที่สุด

หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซียหรือหญ้ามาเลย์ เป็นหญ้าใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมันเงา คล้ายใบไผ่ หญ้ามาเลย์ชอบอยู่ในที่ร่มชอบความชื้นสูงเป็นหญ้าที่เหมาะแก่การจัดสวนในที่ร่มมีต้นไม้ใหญ่หรือตามชายคาบ้าน หญ้ามาเลเซียเป็นหญ้าที่ไม่ต้องเอาใจใส่มากนักและไม่ต้องตัดบ่อยๆ หญ้ามาเลย์เป็นหญ้าที่ต้องการน้ำมากเป็นหญ้าที่ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำมากๆได้และไม่ชอบแดดจัด

หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่นเป็นพันธุ์หญ้าคล้ายกับหญ้านวลน้อยมาก หญ้าญี่ปุ่นมีใบเล็กแข็งกว่าหญ้านวลน้อยมีสีเขียว เป็นพันธุ์หญ้าที่ต้องการน้ำมาก ถ้าแห้งแล้งนานๆ หรือขาดน้ำใบจะเหลืองทันที หญ้าญี่ปุ่นเป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ำพอสมควรแต่จะไม่อ่อนนุ่มเหมือนหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่นเป็นหญ้าที่เหมาะแก่การปลูกในสวนทั่วไป

หญ้าเบอร์มิวด้า

หญ้าเบอร์มิวด้าจะมีใบเล็กละเอียด ใบสีเขียว มีความหนาแน่นของลำต้นมากเป็นหญ้าที่นิยมปลูกในสนามกอล์ฟ บนกรีนและนำมาจัดสวนได้เป็นหญ้าที่ทนต่อความร้อนและแห้งมีแดดและทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี

หญ้าพาสพาลัม

หญ้าพาสพาลัม จะมีใบสีเขียวเข้มลักษณะใบจะอวบ มีความหนาแน่นของลำต้นและใบมากเป็นหญ้าที่นิยมปลูกในสนามกอล์ฟ และนำมาจัดสวนได้เป็นหญ้าที่ทนต่อความร้อนและแห้งมีแดดและทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี

ขายหญ้า สระแก้ว หญ้านวลน้อยชลบุรี

หญ้าที่เราจำหน่ายขายราคาหน้าไร่หญ้า

– หญ้านวลน้อย

– หญ้ามาเลเซียหรือหญ้ามาเลย์

– หญ้าพาสพาลั่ม

– หญ้าญี่ปุ่น

– หญ้าเบอร์บิวด้า

ขนาดอัตราการบรรทุกขนส่งหญ้า

1. รถกระบะ             บรรทุก  900 ตร.ม.
2. รถ 6 ล้อ              บรรทุก  2,500 ตร.ม.
3. รถ 10 ล้อ            บรรทุก  3,300 ตร.ม.

*ราคาค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง